Resources in Swahili

Maagizo Kupitia Michoro Kuhusu Haki Za Wakodishaji Vermont / Illustrated Guide to Renters Rights (PDF):

illustrated guide - swahili

Rights & responsibilities of landlord & tenants in Vermont (PDF):

summary - renters rights- swahili

VTT: Hotline & rights

Videos: